Windturbines: wanneer zijn de laagfrequent geluidmetingen?

De diverse plannen om rondom ons dicht bevolkte Barendrecht megawindturbines te plaatsen, zijn ons een doorn in het oog. We voeren hier al jaren oppositie tegen.

Vanuit gebieden waar megawindturbines vlakbij woningen zijn geplaatst, zoals ook in Barendrecht het plan is, komen er steeds meer gezondheidsklachten. Onder meer over de effecten van laagfrequent geluid. In Barendrecht is daarom afgesproken dat er metingen plaatsvinden hierover. Voordat turbines geplaatst worden. En daarna. Om het effect te meten en erop te handelen. EVB heeft onlangs schriftelijke vragen gesteld aan het college. Over hoe en wanneer die metingen uitgevoerd worden. We willen dat er in de buurt van Vaanplein, BT-Oost en de Oude Maas wordt gemeten. En dat omwonenden daarbij worden betrokken.

EVB-raadslid Richard Carlebur: “Geluidshinder door laagfrequent geluid werd lang neergezet als een fabeltje van overgevoelige mensen. Steeds meer wetenschappelijk bewijs maakt duidelijk dat het een serieuze kwestie is waar mensen onder andere gehoorklachten, hartklachten en concentratieproblemen van kunnen krijgen. Vorig jaar deed het Europees Hof een uitspraak die ertoe leidt dat de Nederlandse plannen voor windturbines de gezondheidsnormen, in het bijzonder wat betreft geluid niet voldoende naleven. Met het scherp bevragen op de nulmeting willen we de gezondheid van omwonenden zo goed als mogelijk beschermen.”

Naast de geluidsmetingen, wil EVB ook opheldering over de rol van constancybureau Pondera. Zij zijn door wethouder De Jonge (GroenLinks) extern ingehuurd om het bestemmingsplan voor windturbines op te stellen. Terwijl Pondera bij tal van windturbineprojecten ook betrokken is bij initiatiefnemers. EVB wil weten in hoeverre hier sprake is van belangenverstrengeling.

Vragen-EVB-inzake-realisatie-megawindturbines

Share this: