Windturbines Hoekse Waard verpesten ook leefomgeving Barendrecht

Windturbines Hoekse Waard verpesten ook leefomgeving Barendrecht
De omstreden mega-windturbines langs de Oude Maas komen hoogstwaarschijnlijk aan de kant van de Hoekse Waard te staan.
Pal langs de oever. Recht tegenover Barendrecht.
Midden in beschermd natuurgebied.
Zes mastodonten van 185 meter hoog.

medemblik_windmolen200mStichting Wind van Voren roept bewoners van Barendrecht dringend op voor 16 februari 2015 bezwaar te maken tegen dit plan van Eneco en de gemeente Binnenmaas. Hoe dat kan leest u verderop in dit bericht. Plaatsing van de ,,molens’’ (eigenlijk: complete windfabrieken) tast ook de leefbaarheid in een groot deel van Barendrecht ernstig aan.
Zij zijn bovendien funest voor de unieke natuur langs de Oude Maas. Laat u dus niet in de luren leggen door reclamepraat dat het allemaal wel meevalt.

"Vogelhakselaars"
“Vogelhakselaars”

Er was onlangs een informatieavond over de bouwplannen op het gemeentehuis van Binnenmaas. Eneco liet weten dat windturbines op de Barendrechtse oever van de Oude Maas van de baan zijn. Goed nieuws, zou je zeggen. Maar een schijnoverwinning als ze aan de andere kant van de rivier komen. Visuele overlast, geluidshinder en slagschaduw zullen ook dan merkbaar zijn tot ver in Barendrecht.


Nederland heeft de Oude Maasoever tot bij de Europese Unie officieel vastgelegd als uniek en beschermd natuurgebied. Het laatste stuk zoetwater-getijdenrivier in West-Europa. Uitzonderlijk waardevol en kwetsbaar. Met bijzondere flora en fauna. De Hoekse Waardse grienden (Geertruida-Agathapolder) worden daarom op dit moment voor veel geld verbeterd en uitgebreid.
In zo’n gebied past uiteraard geen zware industrie zoals windturbines. Het oeverbos langs de rivier zal grotendeels moeten worden gekapt voor de bouw van deze vogelhakselaars. Vele vogelsoorten, vleermuizen en ook bevers in en bij de grienden zullen verdwijnen. Dit mogen we niet laten gebeuren.
Tot en met 15 februari kan een ieder zijn reactie op de plannen kenbaar maken aan de gemeente Binnenmaas. Ook Barendrechters. U doet dit door een zogeheten zienswijze in te dienen op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. U mailt uw reactie aan gemeente@binnenmaas.nl of stuurt een brief aan: College B&W Binnenmaas, postbus 5455, 3299 ZH Maasdam.
Voor wie niet zelf een reactie kan insturen zetten wij z.s.m. een model-zienswijze op onze website die u kunt uitprinten. Politieke partij Echt Voor Barendrecht (EVB) plaatst binnenkort een vergelijkbaar standaardformulier op haar website.
Stichting Wind van Voren
www.windvanvoren.nl
Facebook/Barendrecht tegen windmolens