Wind-op-Land: Recept voor geldverspilling en onvrede

In het Rijnmondgebied is het vaak hommeles als het om windturbines gaat, constateert Binnenlands Bestuur. Het vakblad voor lokale bestuurders en hoog opgeleide ambtenaren wijt het verzet onder andere aan de hiërarchische benadering. De provincie grijpt wel even in als gemeenten niet meewerken. Dat scenario dreigde in de gemeente Binnenmaas. De gemeenteraad ging onder druk van provinciaal ingrijpen, daarom schoorvoetend overstag. De realisatie van vijf kolossale turbines pal tegenover Barendrecht dreigt. In het artikel wordt betoogd dat windprojecten succesvol zijn, wanneer die ‘van onderop’ worden gerealiseerd. Wat zoveel wil zeggen als wanneer de samenleving meepraat en meeprofiteert.

Die ‘van onderop’ benadering staat in Barendrecht centraal deze week. Tijdens de week van ‘samen bouwen aan Barendrecht’ vragen we inwoners hoe men Barendrecht ziet in 2025. Duurzame energie is uiteraard een thema. Uit de eerste gesprekken maak ik op dat de gemiddelde Barendrechter hier vrij nuchter in staat. Men is zich bewust van de eindigheid van fossiele brandstoffen als energiebron. Daar moeten we mee aan de slag. Barendrechters hebben het goed voor met hun leefomgeving. Ze willen hier, samen met de gemeente, graag een steentje aan bijdragen. Door bijvoorbeeld zonnepanelen en hergebruik (beter scheiden) van afval.

Maar over de mogelijke plaatsing van kolossale turbines, uitgerekend in en om gekoesterd natuur- en recreatiegebied, is men uiterst kritisch. Daarin is Barendrecht overigens niet uniek. In het hele land leidt de wind-op-land agenda tot spanningen. Tot 2020 moeten nog honderden turbines op land verrijzen. Onderwijl wordt steeds duidelijker dat áls windenergie al toekomst heeft, die op zee is. Windparken op zee leveren meer rendement. De aanlegkosten dalen en het waait er harder en vaker.

In het bewuste artikel krijgt de heer Schöne (toepasselijke naam) het slotwoord. Hij is directeur van HIER Klimaatbureau, een gesubsidieerde instelling die streeft naar een klimaatneutraal Nederland. Schöne concludeert dat op langere termijn wind-op-zee goedkoper en beter geschikt is, maar: “voorlopig hebben we windmolens op land broodnodig om op de korte termijn aan duurzame energie te komen. Duurzame energie en inkomsten voor de regio gaan daarbij hand in hand”.

Kijk. Zelfs voorstanders erkennen de korte termijn visie achter de wind-op-land agenda. Een agenda die leidt tot veel irritatie van omwonenden en bovendien peperduur is. De overheid pompt er miljarden gemeenschapsgeld in. Schöne noemt dat ‘inkomsten voor de regio’. Uiteindelijk worden die inkomsten echter opgehoest door de stroomconsument en de belastingbetaler. Een slechte zaak.