Op wijkbezoek in Noord 1, 2 en 3

Aanstaande zaterdag 15 april gaan wij weer de wijken in. Dit keer wordt het oostelijk deel van Barendrecht bezocht. De wijken Noord 1, 2 en 3 staan dan op de agenda; kortom een flinke opgave.

Raadsleden, bestuur en actieve leden van EVB – herkenbaar aan de gele jassen – gaan dan op pad om te horen wat er speelt in de woon- en leefomgeving. Ook onze wethouders zijn van de partij.

Bij een goedwerkende lokale democratie worden inwoners immers gehoord en betrokken bij de besluitvorming. Uiteraard wordt ook stilgestaan bij het tienpuntenplan van EVB. Tussen pakweg 10.00 en 12.00 uur zal er worden aangebeld. Zoals gebruikelijk zal er ook weer een groep worden geformeerd die tegelijkertijd het zwerfvuil in deze wijken zal opruimen.

Het verzamelpunt is dit keer het Binnenhof vlakbij het gemeentehuis. Hier kan men desgewenst terecht voor vragen. Maar vragen kunnen op een later tijdstip ook per e-mail, WhatsApp of telefoon worden gesteld. Op nummer 0180-20 10 20 !

Share this: