Wijkbezoek aan Ter Leede!

Bij een goedwerkende lokale democratie worden inwoners gehoord en betrokken bij de besluitvorming. Echt voor Barendrecht (EVB) treedt daarom ook al jaren in direct contact met inwoners om te weten wat er in de woon- en leefomgeving speelt. Bovendien wordt maandelijks een (deel van een) wijk in Barendrecht bezocht. Aanstaande zaterdag 3 februari bezoeken wij de wijk Ter Leede.

Tussen pakweg 10.00 en 12.15 uur zal er door raadsleden, bestuur en vele actieve leden – herkenbaar aan de gele jassen – worden aangebeld. Het verzamelpunt voor het wijkbezoek is de Molenleede, ter hoogte van de Tochtleede. Daar kan men eveneens terecht en met leden in gesprek gaan. Zoals gebruikelijk zal er ook deze zaterdag weer een ploeg worden geformeerd, die zwerfvuil zal opruimen in de wijk.

Tijdens het bezoek zullen onderwerpen zoals veiligheid, de schone buitenruimte en verkeersoverlast zeker ter sprake komen. Vragen of opmerkingen kunnen ook op een later tijdstip per e-mail, WhatsApp of telefoon worden gesteld. EVB is altijd voor inwoners bereikbaar! Via 0180-201020

Share this: