Weer genieten van grote terrassen op het Doormanplein!

Het Doormanplein

Ook dit jaar kan er weer volop genoten worden van extra grote terrassen op het Doormanplein. Het college van B&W maakt dit op verzoek van de horecaondernemers van het Doormanplein mogelijk.

De afgelopen twee jaar kregen de horecaondernemers van het Doormanplein ook al toestemming voor het exploiteren van tijdelijk extra terrassen, maar dit was in verband met de toenmalige coronamaatregelen. Deze coronaregels zijn nu niet meer van kracht.

De verruiming van de terrassen geldt in beginsel voor één seizoen, waarna samen met de horecaondernemers en de bewoners een zorgvuldige evaluatie zal plaatsvinden.

Share this: