Weer een écht politiebureau in Barendrecht?

Waar het gaat om de aanwezigheid van politie moet Barendrecht het al jaren stellen met enkele veiligheidsposten en een districtskantoor buiten de eigen gemeente. Echt voor Barendrecht (EVB) betreurt dat, want Barendrecht is gebaat bij meer zichtbare politiebewegingen en kortere aanrijdtijden. EVB streeft daarom al jaren naar een volwaardig politiebureau in Barendrecht. Toen raadslid Ruben van der Leer recent vernam dat de Nationale Politie de huidige locatie van het districtskantoor in Ridderkerk aan het heroverwegen is, liet hij er dan ook geen gras over groeien.

In de commissievergadering van 16 juni stelde Ruben van der Leer aan de overige raadsleden voor om de burgemeester te vragen om er alles aan te doen om het districtskantoor van de Nationale Politie naar Barendrecht te halen. Ruben van der Leer: “De locatiekeuze van het districtskantoor is natuurlijk niet een beslissing van de gemeenteraad, maar een gemeenteraad met een uitgesproken positieve houding ten opzichte van een locatie in Barendrecht zou wel een positief signaal zijn. EVB vindt het in ieder geval belangrijk dat de burgemeester de komende tijd gesprekken aan zal gaan met de Nationale Politie, met steun van de gehele gemeenteraad, om dit voor Barendrecht te realiseren. Tijdens de raadsvergadering van 30 juni wordt over dit voorstel verder gesproken.

Share this: