Wat?! Komen er nu toch windturbines?

Foto: Sander Weeteling

Op dinsdag 26 maart heeft de gemeenteraad tijdens een vergadering gesproken en gestemd over de voorwaarden waaraan een ontwikkelaar moet voldoen om windturbines op het Vaanplein te kunnen plaatsen.

Waarom werd er een besluit over de voorwaarden genomen?

In 2012 is door toenmalig wethouder Bas Nootenboom (CDA) met steun van vijf partijen (CDA, PvdA, D66, SGP/CU en GroenLinks) een regionale afspraak (convenant) met de provincie getekend waarin werd vastgelegd dat er in Barendrecht windenergie moet worden opgewekt. Op dat moment bestond EVB nog niet.  

Vanaf onze oprichting in 2013 heeft EVB zich sterk verzet tegen de komst van windturbines in Barendrecht. Van de eerdere vier beoogde locaties in Barendrecht zijn er in de loop van de jaren (2013-2018) uiteindelijk drie afgevallen. In 2017 heeft de provincie Zuid-Holland de locatie op het Vaanplein definitief aangewezen als locatie waar windturbines mogelijk kunnen worden gemaakt. Overigens onder luid protest van EVB, die toen in het college van B&W vertegenwoordigd was.

In de periode 2018-2022 werd EVB door de zes gevestigde politieke partijen (CDA, PvdA, D66, SGP/CU, VVD en GroenLinks) buiten het college van B&W gehouden. In deze collegeperiode zijn onder leiding van wethouder Tanja de Jonge (GroenLinks) grote stappen gezet om de komst van de windturbines op het Vaanplein mogelijk te maken. Ondanks flink verzet van EVB in de oppositie.

Zo stelden wij 14 keer schriftelijke vragen over de mogelijke komst van windturbines naar ons dorp en brachten wij 6 moties in tegen de komst van windturbines op het Vaanplein. Daarnaast namen wij samen met bewonersorganisaties het voortouw in een petitie tegen de komst van windturbines op het Vaanplein.

Zeer tegen de zin van EVB werd in 2020 echter het convenant uit 2012 verlengd. En in 2021 werd er met de provincie een afspraak gemaakt dat de gemeente Barendrecht zelf voorwaarden mocht opstellen voor de komst van windturbines. Daarnaast heeft het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (eigenaar van de grond op het Vaanplein) in 2022, zonder medewerking van onze gemeente, windmolenontwikkelaar Statkraft in de arm genomen om de mogelijke windturbines op het Vaanplein te ontwikkelen. Deze ontwikkelaar probeert sindsdien via de provincie invloed uit te oefenen op het besluitvormingsproces binnen onze gemeente.

Door de afspraak met de provincie uit 2021 moest onze gemeente met voorwaarden komen voor windturbines op het Vaanplein. Na de verkiezingen van maart 2022, heeft de provincie in meerdere brieven onze gemeenteraad opgeroepen om dit ook te doen en ons ook gewaarschuwd voor het geval onze gemeenteraad dit niet zou doen.

Waarover werd precies gestemd?

De voorwaarden voor de komst van windturbines op het Vaanplein zijn opgenomen in een streng kader. In dit kader staan o.a. afspraken over de afstand van de mogelijke turbines tot woningen en is afgesproken dat er een fonds komt waarmee omwonenden delen in de winst van de mogelijke windturbines. De belangrijkste afspraken gaan echter over het aantal en de hoogte van de turbines, om overlast zo veel mogelijk te voorkomen. In het kader is hierover opgenomen dat er op het Vaanplein plek is voor twee windturbines van maximaal 180 meter. Overigens zijn deze kaders in overleg opgesteld met een groep zeer kritische omwonenden die jarenlang meegepraat hebben in een klankbordgroep. Zij zijn alles overwegende van mening dat dit meest strenge kaders zijn, die er voor zullen zorgen dat de overlast zo veel mogelijk beperkt wordt.

Waarom heeft EVB vóór dit kader gestemd? Jullie zijn toch tegen windturbines?

Het eerlijke verhaal is dat er in het verleden en dan met name in de laatste collegeperiode te grote stappen zijn gemaakt om nu niets te doen.

De afgelopen maanden heeft de provincie de gemeenteraad namelijk meerdere keren gewaarschuwd dat als wij géén kader zouden vaststellen of als wij een te streng kader voor windturbines op het Vaanplein zouden vaststellen, de provincie dan zelf met ontwikkelaar Statkraft aan de slag gaat om windturbines neer te zetten. De provincie heeft bovendien een aantal keer aangegeven dat zij van mening is dat er niet alleen meer, maar ook grotere windturbines op het Vaanplein mogelijk zijn. Bij ingrijpen van de provincie was de kans dus erg groot dat er niet alleen meer, maar ook hogere windturbines in het gebied zouden komen. Met grotere overlast voor omwonenden tot gevolg.

EVB heeft daarom ondanks onze tegenstand tegen windturbines, vóór het vaststellen van het kader gestemd. Deze beslissing werd genomen met het belang van omwonenden in gedachten.

Komen er nu definitief windturbines op het Vaanplein?

Dat is nog maar de vraag. Ontwikkelaar Statkraft heeft al aangegeven dat zij de voorwaarden voor het plaatsen van windturbines op het Vaanplein zo streng vinden, dat het voor het bedrijf financieel niet rendabel meer is om windturbines op deze locatie te ontwikkelen. Wanneer Statkraft toch een vergunning voor het bouwen van windturbines op het Vaanplein bij onze gemeente indient, zal nog er een bestemmingsplanwijziging moeten plaatsvinden. Een dergelijke procedure kan soms jaren duren.

Share this: