Vragen stand van zaken initiatief fietscrossbaan

Barendrecht, 6 september 2019

Betreft: Vragen stand van zaken initiatief fietscrossbaan

Geacht college,

Op 12 maart 2019 hebben wij de beantwoording op onze brief ontvangen omtrent het voormalig pand van de FietsCrossClub (FCC) op sportpark “De Bongerd” ook wel bekend als “ De Plek”. Een initiatief van inwoners met als doel een avontuurlijke natuurspeelplaats en ontmoetingsplek voor de buurt te creëren.

In de beantwoording geeft u aan dat de exploitatievergunning voor dit initiatief helaas geweigerd is omdat het beoogde gebruik in strijd is met het geldende bestemmingsplan.

In deze betreffende brief staat ook: “ Het college gaat zich echter verder heroriënteren op de gewenste functie van het voormalig clubhuis en het draagvlak van de omgeving voor deze functie onderzoeken”.
De buurtfunctie van de Fietscrossbaan vallend binnen de “Visie Sportpark De Bongerd” zou gekoppeld zijn aan de mogelijkheid tot realisatie van een avontuurlijke natuurspeelplaats. Volgens deze visie zijn de aanwezige hoogteverschillen en de nabijheid van water een aanleiding voor een bijzondere speelplek waarvoor in de omliggende buurten geen ruimte is. Het clubhuis van de FCC zou kunnen dienen als ontmoetingsplek voor ouders en ouderen die zo tegelijkertijd een oogje in het zeil kunnen houden.

Echt voor Barendrecht vindt het van groot belang dat initiatieven van en door inwoners gesteund worden en zou het dan ook mooi vinden als dit initiatief toch doorgang kan vinden, zij het dan misschien in een iets andere vorm.

Naar aanleiding van het bovengenoemde heeft de fractie van Echt voor Barendrecht de volgende vragen:

1. Heeft het college zich inmiddels geheroriënteerd op de functie van het voormalig clubhuis van de FCC
en de fietscrossbaan?
• Kunt u de uitkomst hiervan delen?
• Indien een dergelijke heroriëntatie niet heeft plaatsgevonden kunt u dan aangeven waarom niet?

2. Is er onderzoek gedaan naar het draagvlak voor een eventuele “nieuwe” functie van het clubhuis?
• Kunt u de uitkomst hiervan delen?
• Indien er geen onderzoek is gedaan, kunt u dan aangeven waarom dit nog niet is gebeurd?

3. Is er al duidelijkheid wat er met het voormalig clubhuis van de FCC gaat gebeuren?
• Kunt u ons hier meer informatie over verschaffen?

4. Is de realisatie van een avontuurlijke natuurspeelplaats nog steeds een mogelijkheid?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Willem Booij en Nicoline Blankenstein- van Heugten
Namens de fractie van Echt voor Barendrecht


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college

Share this: