Vragen realisatie Tiny Forest via andere financier

Barendrecht, 2 september 2019

Betreft: Vragen realisatie Tiny Forest via andere financier

Geacht college,

Op 2 april 2019 hebben wij als raad unaniem de Motie “ Tiny Forest” aangenomen. Op 28 mei jl. hebben wij een brief ontvangen dat de gemeente Barendrecht helaas niet geselecteerd is als partnergemeente door IVN.

Wel stond er in deze brief dat de IVN projectleider aangaf dat er nog een kans is om via een andere financier toch 3 Tiny Forests te realiseren binnen onze gemeente. Dit zou onderzocht worden en er zou in juli meer duidelijkheid over zijn.

Aangezien wij vooralsnog niets hebben vernomen van u heeft EVB dan ook de volgende vragen:

  1. Is er inmiddels duidelijkheid of er binnen de gemeente Barendrecht toch een Tiny Forest met een andere financier kan worden gerealiseerd?

Zo ja, per wanneer zal dit gaan zijn?

  1. Kunt u hier ons hier meer informatie over verschaffen?

Zo nee, waarom niet?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Nicoline Blankenstein- van Heugten

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college

Share this: