Vragen overlast hangjongeren o.a. Muziekplein, park Nieuweland en Havenhoofd

Bronvermelding foto: https://vl-nieuws.nl/


Betreft: Schriftelijke vragen overlast hangjongeren o.a. Muziekplein, park Nieuweland en Havenhoofd

Barendrecht, 27 juli 2020,

Geacht college,

Echt voor Barendrecht vangt de laatste weken signalen op dat er zich op diverse plaatsen in Barendrecht hangjongeren begeven, die soms tot zelfs diep in de nacht voor geluidsoverlast zorgen. Zo hebben omwonenden aan het Muziekplein een petitie ingediend aan de gemeente om aandacht te vragen voor deze problematiek, terwijl even verderop in het Park Nieuweland omwonenden eveneens regelmatig klagen over deze overlast. Ook aan het Havenhoofd ervaren inwoners al langere tijd overlast van hangjongeren. Onze fractie heeft omtrent deze problemen de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de aanhoudende overlast op deze locaties?
2. Is het college het met EVB eens dat deze overlast moet worden gestopt? Zo ja, welke maatregelen gaat het college nemen om deze overlast tegen te gaan? Zo nee, waarom niet?

In Rotterdam is burgemeester Aboutaleb bezig met een pilot om mosquito’s (hoge pieptoon die alleen door jongeren gehoord kan worden) te gebruiken om jongerenoverlast tegen te gaan. Deze mosquito’s kunnen door omwonenden en politie aan- en uit worden gezet.

3. Is het college bekend met deze pilot?
4. Is het college bereid deze pilot ook in Barendrecht uit te voeren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke locaties en op welke termijn?

Onlangs verscheen op de NOS het volgende artikel: ‘Al maanden thuis en ook nog zomervakantie; verveling onder tieners slaat toe.’ In dit artikel wordt beschreven hoe jongeren in heel Nederland zich vervelen in de zomer en daardoor vaak overlast veroorzaken voor de omgeving. Hoewel het tegengaan van verveling onder jongeren geen wettelijke taak is voor de gemeente, kan er wel naar creatieve oplossingen worden gekeken, zoals het organiseren van activiteiten.

5. Op welke manieren (buurtsportcoaches, jongerenwerkers) kan het college bijdragen om jongeren bezig te houden zodat zij geen overlast voor omwonenden veroorzaken?

Wij zien uw schriftelijke beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht

Jonathan Vrijman


Share this: