Vragen over vuurwerkoverlast

Foto: Lex van Lieshout

Echt voor Barendrecht (EVB) heeft schriftelijke vragen gesteld over aanhoudende vuurwerkoverlast in Barendrecht. Zo wordt door heel Barendrecht al langere tijd zwaar illegaal vuurwerk afgestoken. Daar wordt door inwoners melding van gemaakt bij de gemeente, maar volgens ons raadslid Jonathan Vrijman wordt hier weinig tot niets mee gedaan.

Vrijman wil nu van het college van B&W weten hoeveel bekeuringen er dit jaar zijn uitgedeeld voor het illegaal afsteken van vuurwerk en wat het college dit jaar gaat doen om de overlast aan te pakken.

Ook wil Vrijman weten wat er met de meldingen over vuurwerkoverlast gebeurt. Zo zouden inwoners niet tot nauwelijks reactie krijgen op dit soort meldingen. EVB wil daarom weten wat het college gaat doen om de terugkoppeling naar bewoners te verbeteren.

Share this: