Vragen over vuurwerkoverlast in Barendrecht

Foto: Mika Baumeister

Regelmatig ontvangt Echt voor Barendreht (EVB) klachten over het afsteken van zwaar illegaal vuurwerk op diverse plekken in Barendrecht. In de gemeente Medemblik is men wel klaar met deze vuurwerkoverlast en worden door diverse (veiligheids)partners overleg gevoerd en afspraken gemaakt over het aanpakken van dit probleem. Daarnaast wordt er meer ingezet op toezicht.

Onze gemeenteraadsleden Jonathan Vrijman en Hans Heiden vragen zich af of dit in Barendrecht ook niet mogelijk is. De raadsleden hebben hierover daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. Lees hieronder hun volledige schriftelijke vragen:

Schriftelijke-vragen-EVB-over-vuurwerkoverlast

Share this: