Vragen over vertrek de heer Van Winden NV BAR-afvalbeheer en informatievoorziening

Bron: www.afvalgids.nl


Barendrecht, 8 januari 2020

Betreft: Vragen over vertrek de heer Van Winden NV BAR-afvalbeheer en informatievoorziening

Geacht college,

Op 6 januari werd ons via een brief van wethouder Schaap bekend gemaakt dat de heer Van Winden de NV BAR-Afvalbeheer m.i.v. 1 januari 2020 heeft verlaten.

Naar aanleiding hiervan heeft Echt voor Barendrecht de navolgende schriftelijke vragen.

1. Vanaf welk moment is de heer Van Winden niet meer werkzaam geweest voor de NV BAR-Afvalbeheer?
2. Wij zouden graag de notulen ontvangen van de vergadering waarin dit besluit is bekend gemaakt.
3. Is er i.v.m. de beëindiging van de overeenkomst met de heer Van Winden nog een vergoeding in enigerlei vorm aan de heer Van Winden betaald?

Echt voor Barendrecht is door verschillende ondernemers benaderd over het nieuwe afvalbeleid. Deze ondernemers, die een nota voor het gebruik van afvalvoorzieningen betalen via het SVHW, hebben tot op heden nog geen enkele informatie over het nieuwe afvalbeleid ontvangen. Ook hebben zijn nog geen afval pas waarmee zij containers kunnen openen.

4. Waarom zijn ondernemers nog niet over het afvalbeleid geïnformeerd?
5. Hoe krijgen deze ondernemers toegang tot de ondergrondse containers? Komt er voor hen ook een afval pas beschikbaar?
6. Per wanneer worden zij hierover geïnformeerd?

Voorts heeft Echt voor Barendrecht nog de navolgende vragen:
7. Hoeveel papiercontainers in aantallen en percentage zijn door bewoners geweigerd?
8. Hoeveel GFT-containers in aantallen en percentage zijn door bewoners geweigerd?
9. Hoe wordt omgegaan met de strijdigheid van de vigerende afvalstoffenverordening en het uitvoeringsbesluit en de praktijk van het nieuwe afvalstoffenbeleid?

We zien uw schriftelijke beantwoording met veel belangstelling tegemoet.
Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Met vriendelijke groet,
Dirk Vermaat
Miranda Mes – le Feber


Share this: