Vragen over uitbuiting in Barendrecht

Foto: Eric Ward

Ons gemeenteraadslid Richard Carlebur heeft vragen gesteld aan het college van B&W over mogelijke uitbuiting en mensenhandel in Barendrecht. Mensenhandel en uitbuiting kunnen zich bijvoorbeeld tonen in arbeidsuitbuiting, seksuele uitbuiting of criminele uitbuiting.

Richard Carlebur: “Mensenhandel en uitbuiting vinden veelal plaats onder de radar, buiten het zicht van de gemeente, zorgpartijen, veiligheidsdiensten en arbeidsinspectie. Mensenhandel en uitbuiting zijn ernstige schendingen van mensenrechten en vreselijke misdaden, waarbij het voor slachtoffers door bedreiging, chantage of schaamte bijna onmogelijk is om aan hun situatie te ontsnappen. Dit zou geen enkel mens mogen ervaren, daarom blijft EVB aandacht vragen voor dit onderwerp.”

Met de schriftelijke vragen wil Carlebur scherp krijgen of en zo ja, hoe vaak mensenhandel en uitbuiting voorkomen in Barendrecht en welke risicolocaties, risicosectoren en risicogroepen er zijn. Ook wordt geïnformeerd welke lokaal beleid en regionale samenwerking er op dit onderwerp is.

Lees de volledige schriftelijke vragen hieronder:

Schriftelijke-vragen-EVB-betreffende-gemeentebeleid-tegen-mensenhandel-en-uitbuiting

Share this: