Vragen over Programma aanpak Stikstof

Barendrecht, 4 november 2019

Vragen over Programma aanpak Stikstof

Geacht college,

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State een streep getrokken door het vergunningensysteem Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Raad van State heeft geoordeeld dat het PAS onvoldoende onderbouwd is om vergunningen voor nieuwe activiteiten te verstrekken. Hierdoor zijn landelijk veel bouwprojecten stil komen te liggen.

1. Heeft de uitspraak van de Raad van State gevolgen voor lopende of aankomende projecten in Barendrecht? Zo ja, welke?

2. Worden er bedrijven of instanties in Barendrecht getroffen door de uitspraak? Zo ja, welke?

We zien uw schriftelijke beantwoording met veel belangstelling tegemoet.
Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Met vriendelijke groet,
Marcel Hazebroek


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college

en klik hier voor de bijbehorende bijlage