Vragen over parkeeroverlast bedrijventerrein Bijdorp

Foto: Jackson Simmer

Op het bedrijventerrein Bijdorp in Bijdorp-Oost is het mogelijk om met een ontheffing vrachtwagencombinaties in een daarvoor bestemde zone te parkeren. Deze zone wordt aangegeven met een verkeersbord met daarop de tijden dat er geparkeerd mag worden. Recent worden er echter ook vrachtwagencombinaties geparkeerd buiten deze tijden zodat de bedrijfsvoering van ondernemers in gevaar komt. Zo zijn de laad- en losplaatsen van de bedrijven niet meer te bereiken.

Ons raadslid Marcel Hazebroek stelde er een aantal vragen over. Lees hier zijn vragen:

Schriftelijke-vragen-fractie-EVB-inzake-bedrijventerrein-Bijdorp

Share this: