Vragen over Nieuw Reijerwaard i.r.t. ontwikkeling nieuw bedrijventerrein Rotterdam

Barendrecht, 1 mei 2019

Betreft: Ontwikkeling groot nieuw bedrijventerrein voor AGRO food in Rotterdamse haven

Geacht college,

Op 1 mei jl. vernamen wij via het AD dat het Rotterdams Havenbedrijf een groot nieuw bedrijventerrein van 60 ha. ten behoeve van de agrofood genaamd de Rotterdam Food Hub ontwikkelt. Volgens dit bericht verwacht het Rotterdams Havenbedrijf dat vanaf eind 2020 de eerste bedrijven er operationeel zijn.

In verband met mogelijke concurrentie met het te ontwikkelen bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard, waar zowel Barendrecht, Ridderkerk en ook Rotterdam de risicodragers zijn heeft onze fractie hierover een aantal specifieke vragen.

  1. Is er over deze ontwikkeling door het Rotterdams Havenbedrijf afstemming geweest door de gemeente Rotterdam met de overige twee risicodragende in het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard gemeentes Barendrecht en Ridderkerk?

In de begroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard wordt vermeld dat er een neerwaartse aanpassing in zowel de kosten als de baten wordt voorzien. Met andere woorden, de voorziene gronduitgifte in Nieuw Reijerwaard wordt wederom neerwaarts bijgesteld.

  1. Schat het college de ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein in de Rotterdam Food Hub in als concurrerend  of versterkend voor het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard, wat sinds vorig jaar uit het oogmerk van marketing de naam Dutch Freshport draagt.

Volgens de begroting van Nieuw Reijerwaard zullen in 2020 de activiteiten worden vervolgd om de Dutch Fresh Port als totaal te versterken. Het bestaande agro/vers/food-cluster gaat volgens de tekst in de begroting 2019 een prominentere plaats innemen in de marketing van het totale gebied. Het doel is om afspraken te maken met de gemeenten Ridderkerk en Barendrecht over een gezamenlijke marketingstrategie.

  1. Wat is naar het inzicht van het college de rol van de gemeente Rotterdam in de marketing activiteiten voor Nieuw Reijerwaard? Wordt Rotterdam betrokken in het maken van afspraken met betrekking tot de omschreven marketingstrategie?

We zien uw schriftelijke beantwoording met interesse tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht

Dick Heijboer


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college