Vragen over hardvochtigheid in het Barendrechtse sociale zekerheidsstelsel

Foto: Kate Williams

Ons raadslid Richard Carlebur heeft aan het college van B&W gevraagd of zij wil onderzoeken of er in het Barendrechtse sociale zekerheidsbeleid mogelijk hardvochtig met inwoners wordt omgegaan.

Aanleiding voor deze vraag is het recente onderzoeksrapport ‘Hardvochtige effecten op burgers door knelpunten in (uitvoering) wet- en regelgeving binnen de sociale zekerheid’. Dit rapport gaat over knelpunten in wet- en regelgeving met betrekking tot diverse wetten en regels waar het UWV uitvoering aan geeft.

In dit rapport wordt een hardvochtig effect als volgt gedefinieerd: “Er is sprake van een hardvochtig effect wanneer het leven van (groepen) burgers door het handelen van de overheid (potentieel) wordt ontwricht. Overheidshandelen gaat hierbij zowel om (stapeling van) wet- en regelgeving als om de uitvoering hiervan. Wanneer hardvochtige effecten optreden, worden burgers veelal in hun bestaanszekerheid aangetast. Ook kunnen burgers op andere levensdomeinen ernstig in de problemen raken, bijvoorbeeld op het vlak van (geestelijke) gezondheid, werk, wonen, of persoonlijke relaties.”

Raadslid Richard Carlebur: “Als overheid is het zaak om goede wet- en regelgeving op te stellen ten goede van burgers. Dat dit mis kan gaan, heeft de kinderopvangtoeslagenaffaire bewezen. Het leidde tot een stevig rapport met de titel ‘Ongekend Onrecht’ wat er aan bijdroeg dat kabinet Rutte-3 aftrad. Dat soort zaken willen wij in Barendrecht natuurlijk niet. Ik heb het college daarom gevraagd om het gehele lokale sociale zekerheidsbeleid door te lichten om te toetsen of we in Barendrecht op hardvochtige wijze omgaan met de mensen over wie het gaat en de uitkomsten terug te koppelen aan de gemeenteraad. Het einddoel is dat burgers minder knelpunten ervaren en dat ze zich beter ondersteund voelen in de route naar bestaanszekerheid en menswaardigheid.”

Lees hier de vragen die door EVB zijn gesteld:

Schriftelijke-vragen-EVB-hardvochtige-knelpunten-sociale-zekerheidstelselv2

Share this: