Vragen over fietsen over de Middenbaan

Foto: Ad van Koppen

Raadslid Jonathan Vrijman heeft vragen aan het college van B&W gesteld over het fietsen over de Middenbaan. In januari maakte de politie bekend dat fietsers voortaan niet meer gewaarschuwd zouden worden, maar gelijk een boete zouden krijgen. Vrijman heeft de indruk dat er nog niet veel is veranderd en dat er nog steeds, tegen de regels in, gefietst wordt op de Middenbaan.

Hij wil daarom weten hoeveel waarschuwingen en boetes er door politie én boa’s zijn uitgedeeld tussen januari en nu voor fietsen op de Middenbaan. Ook vraagt hij of het college de indruk heeft dat er sinds januari een zichtbare afname is van de fietsoverlast op de Middenbaan.

Share this: