Vragen over de komst van een bewaakte fietsenstalling

Onze raadsleden Cicilia Rijsdijk en Hans Heiden hebben schriftelijke vragen gesteld over de mogelijke komst van een bewaakte fietsenstalling bij de Middenbaan. Vanwege de beperkte financiële middelen van de gemeente geeft het college van B&W de voorkeur aan een bewaakte fietsenstalling door middel van cameratoezicht. Onze raadsleden benadrukken echter de noodzaak van actief toezicht, gezien recente incidenten bij vergelijkbare stallingen bij het NS-station.

Onze raadsleden hebben het college onder andere gevraagd naar alternatieve bewakingsmogelijkheden, zoals de inzet van vrijwilligers, vluchtelingen of personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast is gevraagd of er ook steun is gezocht bij lokale ondernemers om het project zowel financieel als operationeel haalbaar te maken. Lees hieronder alle vragen die door onze raadsleden zijn gesteld.

Schriftelijke-vragen-EVB-over-Bewaakte-fietsenstalling-Centrum

Share this: