Vragen over Barendrechtse criminaliteitscijfers

Foto: Bill Oxford


Op 3 mei werd de gemeenteraad geïnformeerd over de Barendrechtse criminaliteitscijfers over het jaar 2020. Het college van B&W gaf bij deze cijfers aan dat er een duidelijke positieve trend zichtbaar is. Oftewel volgens het college van B&W is er minder criminaliteit in Barendrecht.

Bij de presentatie van deze criminaliteitscijfers geeft het college zichzelf zelfs een schouderklopje “we voeren regie op de veiligheidsaanpak (..) en dat heeft geleid tot dit scherpe resultaat”. In het geheel wordt daarbij echter voorbijgegaan aan de invloed van de coronacrisis. Tijdens het afgelopen jaar waren mensen immers grotendeels aan huis gekluisterd. Ons raadslid Jonathan Vrijman heeft daarom schriftelijk enkele vragen gesteld over deze cijfers.  De vragen zijn hieronder te lezen:

Schriftelijke-vragen-EVB-criminaliteitscijfers

Share this: