Vragen over aandelenaankoop NV BAR-Afvalbeheer

Barendrecht, 24 september 2019

Vragen over aandelenaankoop NV BAR-Afvalbeheer

Geacht college,
Op 3 september ontvingen wij uw raadsinformatiebrief met als onderwerp “Verwerking huishoudelijk afval door NV BAR Afvalbeheer in samenwerking met IRADO door OMRIN.” Hierin lezen wij onder andere het volgende:

“Na een marktconsultatie is gebleken dat de meest efficiënte en goedkoopste oplossing is om de opdracht in te besteden bij onze eigen NV BAR Afvalbeheer. De NV draagt vervolgens zorg voor de verwerking en nascheiding van het huishoudelijk afval via IRADO (de afvalinzamelaar van Capelle a/d IJssel, Schiedam en Vlaardingen) bij Omrin. Hiertoe wordt de NV BAR-Afvalbeheer aandeelhouder van IRADO. De aandelenuitgifte wordt de komende maanden verder uitgewerkt. Het afval kan vervolgens verwerkt worden bij Omrin, waarmee IRADO een gunstig verwerkingscontract heeft en aandeelhouder van is.”

Naar aanleiding hiervan heeft Echt voor Barendrecht de navolgende schriftelijke vraag.
1. U stelt dat de NV BAR-Afvalbeheer aandeelhouder wordt van IRADO wat op haar beurt weer aandeelhouder van OMRIN is. Wat zijn de financiële en juridische consequenties hiervan voor de NV BAR-Afvalbeheer en in afgeleide hiervan, voor de gemeente Barendrecht als aandeelhouder van de NV BAR-Afvalbeheer?

We zien uw schriftelijke beantwoording met veel belangstelling tegemoet.
Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Met vriendelijke groet,
Miranda Mes – le Feber


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college

Share this: