Vragen omtrent brief Attero m.b.t. verwerking huishoudelijk afval door Omrin

Barendrecht, 29 oktober 2019

Brief van Attero betreffende verwerking huishoudelijk afval door Omrin.

Geacht college,

Op 15 oktober jl. zond afvalverwerker Attero een brief met kenmerk U.19.00656 aan het college betreffende de keuze voor verwerking huishoudelijk afval door Omrin.

Wij verzoeken het college om een reactie op deze brief en in het bijzonder daarin onderstaande vragen mee te nemen:

1. Attero stelt dat mogelijk de quasi inbesteding juridisch niet juist is uitgevoerd. Voldoet de gemeente Barendrecht volgens het college wel aan de gestelde voorwaarden zoals het toezicht- en merendeelcriterium?

2. Het college stelt dat er sprake is van de meest duurzame verwerking tegen de laagste kosten. Hoe heeft het college dit vastgesteld?

3. Gesteld wordt in de brief dat het scheidingspercentage van 38 % onjuist is. Kunt u aangegeven volgens de definitie van recycling volgens de wettelijke bepaling (LAP3) wat volgens deze definitie voor de gemeente Barendrecht het scheidingspercentage is?

4. In de brief wordt gesteld dat het argument van afstand pertinent onjuist is, kan het college dit argument weerleggen?

Wij zien uw schriftelijke beantwoording met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,
Cicilia Rijsdijk


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college

Share this: