Vragen n.a.v. rapport toegankelijkheid mindervaliden en ouderen

Foto: https://vantill.nl/vn-gehandicaptenverdrag/rolstoel-gehandicapten-toegankelijkheid/

Barendrecht, 2 december 2019

Betreft: vragen n.a.v. rapport toegankelijkheid mindervaliden en ouderen en de update van het college over dit rapport van 11 juni 2019.

Geacht college,

De fractie van Echt voor Barendrecht heeft nog enkele vragen naar aanleiding van de update van 11 juni j.l.:

1. Wanneer komt het, in bovengenoemde brief aangekondigde, integrale plan van aanpak voor de entree van de Middenbaan bij het Kruispunt?
2. Vooruitlopend op dit plan verzoekt Echt voor Barendrecht om een snelle, permanente oplossing voor het lopend betreden van de Middenbaan door mensen met een beperking of handicap of ouderen, aan de kant van het Kruispunt, vanaf de invalidenparkeerplaats op de Binnenlandsebaan. Een personenlift was in januari j.l. al in onderzoek. Wanneer wordt de uitkomst van dit onderzoek gedeeld en wanneer wordt de permanente oplossing gerealiseerd?
3. Volgens het schrijven van 11 juni j.l. zou de invalide-parkeerplaats in de parkeergarage bij Albert Heijn aan de Middenbaan op korte termijn verbreed worden. Inmiddels zijn we een halfjaar verder en is er nog niets gebeurd. Wanneer wordt de verbreding van de parkeerplaats gerealiseerd?

Wij wachten uw antwoorden met belangstelling af.

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht

Els Schaap-Holsheimer


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college

Share this: