Vragen n.a.v. onderzoek kunstwerk Wimpels

Bronvermelding foto: Wikipedia

Barendrecht, 8 april 2019

Betreft: Onderzoek naar kunstwerk Wimpels van Marte Röling

Geacht college,

Op 15 december 2018 zegde u toe, middels uw brief 18378, dat er een onderzoek zou komen en overleg zou plaatsvinden over de Wimpels die voorheen bij de ingang van het Kruispunt stonden.

Het is nu april 2019, 4 maanden verder, zonder dat de raad nader is geïnformeerd.

De fractie van Echt voor Barendrecht wil de volgende vragen graag schriftelijk beantwoord zien.

  1. Hoe staat het met het onderzoek dat uitgevoerd moest worden naar de mogelijkheid om het kunstwerk te repareren of te vervangen?
  2. Heeft het overleg met de kunstenares inmiddels plaatsgevonden?

Zo ja, wat is daar de uitkomst van? Zo nee, waarom niet.

  1. Op welke termijn kan de raad het integrale ontwerp voor de invulling van de directe buitenruimte bij de entree van het Kruispunt verwachten?

Wij wachten uw antwoorden met belangstelling af.

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht

Els Schaap-Holsheimer


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college