Vragen m.b.t. waterkwaliteit Gaatkensplas

Fotograaf: Raboron (https://raboron.zoom.nl)

Barendrecht, 16 september 2019

Betreft: Gaatkensplas

Geacht college,

In september ontving Echt voor Barendrecht een aantal vragen van inwoners over de waterkwaliteit en de overvloed aan waterplanten in de Gaatkensplas.

Bewoners, direct woonachtig aan de Gaatkensplas, hebben afgelopen zomer een enorme stank overlast gehad van het water. De woningen die zich bevinden direct aan de plas hebben een mogelijkheid om met een gemotoriseerd bootje over de plas te varen, maar door de overvloed aan planten kunnen zij geen gebruik maken hiervan. De waterplanten kunnen tussen de schroef van de boot komen wat tot problemen leidt.

De Gaatkensplas is onder andere aangelegd voor recreatieve doeleinden. Dan moet het voor bewoners ook mogelijk zijn hiervan gebruik te maken. Op dit moment is dat niet mogelijk. Echt voor Barendrecht vindt het van groot belang dat het onderhoud van de Gaatkensplas op orde is zodat iedereen kan genieten van het water en de omgeving, waarvoor het bedoeld is.

Naar aanleiding van het bovengenoemde heeft de fractie van Echt voor Barendrecht de volgende vragen:

1. Hoe kan het dat de waterkwaliteit in de Gaatkensplas niet op orde is?
2. Wat heeft de gemeente in het afgelopen jaar ondernomen om stankoverlast voor de bewoners te voorkomen?
3. Wat gaat de gemeente ondernemen om te zorgen dat bewoners aan de Gaatkensplas en inwoners van Barendrecht volgend jaar optimaal gebruik kunnen maken van deze plas.

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Cicilia Rijsdijk
Namens de fractie van Echt voor Barendrecht


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college


Bijlage: Foto’s van de Gaatkensplas

Share this: