Vragen m.b.t. verordening BIZ Middenbaan 2020-2024

Foto: Barendrechts Dagblad


Barendrecht, 3 februari 2020

Betreft: Verordening BIZ Middenbaan 2020-2024

Geacht college,

In het voorstel van de verordening BIZ Middenbaan 2020-2024 staat te lezen dat er in januari 2020 een draagvlakonderzoek zou plaatsvinden. Dit onderzoek is tot op heden nog niet uitgevoerd. Nu blijkt dat eerst een draagvlakreglement door het college moet worden vastgesteld.

De fractie van Echt voor Barendrecht heeft hierover de volgende vragen:
1. Klopt deze informatie? En zo ja, waarom is er nog geen draagvlakreglement vastgesteld door het college?
2. Wanneer kunnen wij verwachten dat het draagvlakreglement wordt vastgesteld zodat het draagvlakonderzoek kan plaatsvinden.
3. Wat is de oorzaak van deze vertraging?
4. Waarom zijn de betreffende ondernemers nog niet geïnformeerd over deze vertraging?

Uw beantwoording wordt met belangstelling tegemoet gezien.

Met vriendelijke groet,

Cicilia Rijsdijk
Namens de fractie van Echt voor Barendrecht


Share this: