Vragen m.b.t. stand van zaken Edudelta

Barendrecht, 2 september 2019

Onderwerp: Stand van zaken Edudelta

Geacht college,

Op 29 augustus jl. hebben wij van de wethouder een brief gekregen met betrekking tot de stand van zaken over de aankoop van het pand van Edudelta.

EVB heeft vernomen dat er binnen de samenleving enige onrust heerst omtrent de huisvesting van de leerlingen van het OZHW Groen College met betrekking tot schooljaar 2020-2021.

In de bovengenoemde brief staat aangegeven dat de gemeente een zorgplicht heeft voor de huisvesting van de leerlingen van het OZHW Groen College en dat zij lopende het onderzoek de huur in ieder geval voortzetten tot 31 december 2019.

Echt voor Barendrecht heeft dan ook de volgende vraag, namelijk:

  1. Is er al duidelijkheid waar de leerlingen na 31 december 2019 zullen worden gehuisvest?
  • Zo ja, zijn de leerlingen en ouders hier al van op de hoogte gebracht?
  • Zo nee, waarom nog niet? En binnen welke termijn is die duidelijkheid dan wel te verwachten?

Wij zien uw schriftelijke beantwoording met belangstelling tegemoet.

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Nicoline Blankenstein – Van Heugten


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college

Share this: