Vragen m.b.t. pilot terrastijden verlenging


Barendrecht, 2 februari 2020

Betreft: pilot terrastijden verlenging

Geacht college,

De fractie van Echt voor Barendrecht heeft naar aanleiding van de pilot verlenging terrastijden de volgende vragen aan het college.

1. Van 26 april tot en met 31 oktober 2019 heeft er een pilot verlenging terrastijden plaatsgevonden op de locatie Horecagebied Havenhoofd. Wij ontvangen daarvan graag de evaluatie.

2. Over de items die in bijlage 1. Aanpak aanbevelingen Rapport Onderzoek geluidsbeleving Horecagebied Havenhoofd zijn benoemd, zou onze fractie graag een terugkoppeling willen ontvangen.

3. Graag ontvangen wij van u een overzicht met de overlast meldingen 2019 en 2018 over het horecagebied Havenhoofd, Doormanplein, Middenbaan en Smitshoek.

Uw beantwoording wordt met belangstelling tegemoet gezien.

Met vriendelijke groet,

Cicilia Rijsdijk
Namens de fractie van Echt voor Barendrecht


Share this: