Vragen m.b.t. geldnood bij acute hulp slachtoffers van verkrachting en aanranding

Bronvermelding foto: https://atria.nl/nieuws-publicaties/geweld/seksueel-misbruik/

Barendrecht, 26-11-2019

Betreft: Geldnood bij acute hulp slachtoffers van verkrachting en aanranding

Geacht college,

Het blijkt dat geldnood voor acute hulp bij slachtoffers van verkrachting en aanranding een reden is waarom de acute hulp voor slachtoffers onder druk staat. Seksueel geweld neemt toe, maar de Rijksoverheid en gemeenten hebben onenigheid over wie deze acute hulp zou moeten betalen.

Namens de fractie stellen we de volgende vragen:

1. Is er bij het college bekend hoeveel slachtoffers van verkrachting en aanranding er jaarlijks zijn in Barendrecht? Wat voor maatregelen worden er getroffen om slachtoffers te helpen, daders te bestraffen en aan preventie te doen?

2. Heeft u als college enige vorm van samenwerking met het Centrum Seksueel Geweld (CSG) en Slachtofferhulp Nederland?

3. Welke positie neemt u in aangaande de betaling van deze acute hulp? Bent u hierover in gesprek met de Rijksoverheid? Zo ja, wat zijn tot op heden de uitkomsten van deze gesprekken? Zo nee, waarom gaat u het gesprek niet aan?

4. Minister Dekker van Justitie & Veiligheid heeft een aanvraag van 2 miljoen door het CSG afgewezen en vindt dat het aan gemeenten is om te betalen. Wat is uw kijk op deze ontwikkeling en is hier financiële ruimte voor binnen gemeente Barendrecht?

5. Welke mogelijkheden ziet u om de campagne ‘Wat kan mij helpen’ in Barendrecht extra onder de aandacht te brengen?

We zien uw schriftelijke beantwoording met interesse tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Cicilia Rijsdijk

Richard Carlebur

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college

Share this: