Vragen m.b.t. Borgstede en het Dienstencentrum

Barendrecht, 30 september 2019

Betreft: Borgstede en het Dienstencentrum

Geacht college,

Het is alweer enige tijd geleden dat we bijgepraat zijn over de plannen voor Borgstede en het Dienstencentrum.
In aanvulling op de reeds gestelde vragen ter voorbereiding op de behandeling van de begroting 2020 heeft Echt voor Barendrecht de volgende vragen.

1. Kunt u vorderingen melden op het gebied van de (ver)bouw van Borgstede en het Dienstencentrum? Zo niet, waarom niet? Zo ja, wilt u deze vorderingen met de raad delen door middel van een raadsinformatie brief of een bijpraatsessie?

2. Is er nagedacht over eventuele partners die bij het ontwikkelen van de plannen voor het Dienstencentrum van toegevoegde waarde kunnen zijn?
Echt voor Barendrecht denkt daarbij aan gezondheidszorg (huisarts, fysiotherapie e.d.) en een wijkrestaurant. Maar ook aan een ruimte die mede door de wijk gebruikt kan worden voor ontmoeting en activiteiten. Een apart deel voor kinderopvang zou een optie kunnen zijn, om zo de verbinding tussen jong en oud te leggen.

Echt voor Barendrecht streeft naar een plan, zoals we al meerdere malen hebben benadrukt, dat optimaal gebruik maakt van de mogelijkheden van zowel Borgstede als het Dienstencentrum en wacht uw schriftelijke beantwoording met belangstelling af.

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht

Els Schaap-Holsheimer


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college

Share this: