EVB stelt vragen m.b.t. aanpak binnenklimaat Barendrechtse scholen

Bron foto: Algemeen Dagblad (www.ad.nl)

In de raadsvergadering van 5 maart jl. heeft Echt voor Barendrecht raadslid Nicoline Blankenstein- van Heugten in het vragenkwartier wederom om duidelijkheid gevraagd aan wethouder Luijendijk met betrekking tot de aanpak van het binnenklimaat van Barendrechtse scholen. Nadat het onderwerp al een aantal keer op de agenda was verschoven, bleek het nu geheel van de agenda verdwenen.

Een onderzoek uit 2017 wees uit dat er in Barendrecht meerdere scholen kampen met een slecht binnenklimaat. Om dit probleem te verhelpen is er in 2018 besloten een pilot te starten bij twee van deze scholen.

De twee beoogde pilotscholen, CBS De Vrijenburg en OBS De Driehoek wachten inmiddels al geruime tijd op de start van de pilot. De situatie wordt door de scholen beschreven als onhoudbaar. Zelfs in de winter, met de verwarmingen uit, is het in de lokalen warm. Met de zomer in aantocht wordt de situatie er niet beter op. Dit vindt Echt voor Barendrecht onacceptabel. Het wordt, zoals raadslid Nicoline Blankenstein- van Heugten aangaf in haar betoog, letterlijk en figuurlijk een “hoofdpijndossier”.

De wethouder gaf in het vragenkwartier aan dat de pilot vertraagd is in verband met de nodige tegenvallers en technische uitdagingen in de aanloop er naar toe. Er zullen klimaatkasten worden geplaatst bij beide scholen. De wethouder kon nu wel eindelijk een concrete planning melden: de start van de pilot is eind april gepland. Hij heeft afgesproken, op expliciet verzoek van Nicoline Blankenstein- van Heugten, dat hij de raad op de hoogte zal brengen zodra de pilot daadwerkelijk is gestart.

Share this: