Vragen EVB: motie platform voor mensen met een beperking en/of handicap van 18 december 2018

Klik hier voor een tussenbericht vanuit het college


Barendrecht, 23 april 2020

Betreft: Motie Platform voor mensen met een beperking en/of handicap van 18 december 2018

Geacht college,

Op 11 december j.l. heeft de raad een tussenbericht ontvangen van wethouder Roopram over de voortgang van bovengenoemd platform. Uw kenmerk 133795. Daarin schreef zij dat de WMO raad en de heer van der Pijl in januari 2020 met een voorstel zouden komen. De raad zou medio februari door middel van een RIB geïnformeerd worden over de status van het platform i.o.

De fractie van Echt voor Barendrecht heeft hierover de volgende vraag.

1. Is er vanuit de WMO raad en de heer van der Pijl al een voorstel naar het college gekomen?
Zo ja, wanneer wordt de raad geïnformeerd? Zo nee, wanneer wordt dit voorstel dan verwacht?

Het is inmiddels eind april en onze fractie is benieuwd naar de voortgang van deze motie die in december 2018 is ingediend en aangenomen.

Wij zien uw beantwoording met interesse tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht

Els Schaap-Holsheimer


Klik hier voor een tussenbericht vanuit het college

Share this: