Vragen EVB inzake problematiek de Wilgen, Yulius

Barendrecht 19 april 2018

Betreft: Basisschool de Wilgen, Yulius

Geacht college,

Bij Echt voor Barendrecht is het verontrustende bericht, via een ouder, binnengekomen dat kinderen thuisgehouden worden omdat er een sfeer van “agressie en ellende heerst op een eens zo vrolijke en gestructureerde school”.

Dit bericht werd versterkt door de berichtgeving in het Algemeen Dagblad van 19 april jl. Er werd aangehaald dat uit onvrede over de tijdelijke leiding er zich maar liefst 17 leerkrachten en onderwijsassistenten ziek hebben gemeld. Gisteren zijn 7 klassen, meer dan 100 kinderen, naar huis gestuurd.

Soortgelijke problemen speelden ook in 2015 volgens de berichtgeving in het AD, zie link:
https://www.ad.nl/rotterdam/onrust-op-school-in-barendrecht-na-wegsturen-medewerkers~a2aa9f2f/

Echt voor Barendrecht heeft destijds vragen gesteld over deze kwestie, zie link:
https://barendrecht.raadsinformatie.nl/document/2874535/1/document

Dit had een naar de mening van Echt voor Barendrecht reden moeten zijn om deze school nauwlettend te volgen, vooral omdat de Wilgen verantwoordelijk is voor het onderwijs aan kwetsbare kinderen en juist deze groep behoefte heeft aan structuur en rust. Het lijkt niet alleen een structureel probleem op déze locatie, gevestigd in Barendrecht, maar ook op ándere schoollocaties van Yulius.

Echt voor Barendrecht heeft over dit onderwerp de volgende specifieke vragen:

  1. Is basisschool de Wilgen, bestemd voor kinderen met psychische problemen, door u gevolgd na de problemen in 2015? Zo ja, wat zijn uw bevindingen? Zo nee, waarom niet?
  2. Is het college op de hoogte van de problemen die zich nú voordoen, zoals de conflicten met de leiding? Zo ja, wat heeft u gedaan om ze op te lossen? Zo nee, wat gaat u er aan doen?
  3. Herkent u de sfeer van agressie en ellende zoals een van de ouders beschreef? Zo ja, wat is eraan gedaan? Zo, nee laat u zich op de hoogte stellen en kunt u de veiligheid van de leerlingen garanderen?
  4. Wat zijn de mogelijkheden van het college om deze problemen mede op te lossen?
  5. Er wordt melding gemaakt van andere locaties die ook instabiel zouden zijn. Spelen soortgelijke problemen ook op de vestiging van Yulius aan de Dennenhout? Bent u hiervan op de hoogte? Zo ja, wat heeft u gedaan om de problemen op te lossen? Zo nee, waarom niet?
  6. Ziet u een verband tussen de uitbreiding in 2016 van de capaciteit van de huisvesting en de personele problemen? Zo ja, op welk vlak?

Daarnaast heeft Echt voor Barendrecht nog wat verhelderende vragen over de onderwijsinstellingen binnen Barendrecht.

Onlangs kwam een de onderwijsinstelling Edudelta negatief in het nieuws. Ook op deze school zijn grote problemen.

  1. Zijn er volgens het college thans nieuwe ontwikkelingen te melden met betrekking tot Edudelta?
  2. Zijn er nog andere onderwijsinstellingen met soortgelijke problemen binnen Barendrecht?
  3. Deelt het college de mening van Echt voor Barendrecht dat deze problemen het imago t.a.v. het onderwijs in Barendrecht schaadt?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Els Schaap-Holsheimer
Nicoline Blankenstein-van Heugten


Lees hier de beantwoording vanuit het college

Share this: