Vragen EVB: BIZ Middenbaan opheffing

Foto: Barendrechts Dagblad


Barendrecht, 29 april 2020

Betreft: BIZ Middenbaan opheffing

Geacht college,

Echt voor Barendrecht heeft het bericht bereikt dat de BIZ Middenbaan is opgeheven. Juist in deze tijd van crises heeft het centrum de BIZ Middenbaan juist hard nodig om onder andere een levend centrum te houden.

De fractie Echt voor Barendrecht heeft hierover de volgende vragen:

1. Klopt de informatie dat de BIZ Middenbaan is opgeheven?
Zo ja, kunt u aangeven wat daarvan de oorzaak is?

2. Kunt u aangegeven indien het klopt dat de BIZ Middenbaan is opgeheven wat de gemeente eraan gedaan heeft om het belang van de BIZ Middenbaan te benadrukken bij de ondernemers?

3. Als het klopt dat de BIZ Middenbaan is opgeheven, zijn er dan nog mogelijkheden om het op een of andere manier nieuw leven in te blazen?

Uw beantwoording wordt met belangstelling tegemoet gezien.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht
Cicilia Rijsdijk


7147

Share this: