Vragen EVB aan wethouder Bults n.a.v. de raadsvergadering van 18 december jl.

Barendrecht, 19 december 2018

Vraag aan wethouder Bults betreffende centrumaanpak naar aanleiding van de raadsvergadering van 18 december jl.

Geacht college,

Inleiding

In de Raadsvergadering merkte wethouder Bults naar aanleiding van het betoog van raadslid Vermaat over de ingediende motie over de Centrumaanpak  o.a. het navolgende op:

Het rapport van de rekenkamer geeft ook aan dat de gemeenteraad op tijden ook teveel op afstand stond”

en voorts:

”De heer Vermaat geeft een eenzijdige weergave van het rapport.  Ik heb het rapport heel goed gelezen. Dat stond er inderdaad ook in, maar er staan ook dingen in dat de Raad teveel op afstand stond en teveel dingen heeft losgelaten”

De fractie van EVB heeft in vervolg op deze opmerkingen de navolgende specifieke vraag aan de wethouder:

Waar staat in het onderzoekrapport naar de centrumontwikkeling van de Rekenkamer dat de Raad (op tijden) teveel op afstand stond en teveel dingen heeft losgelaten?

We zien uw schriftelijke beantwoording met veel belangstelling tegemoet.

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Dirk Vermaat


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college