Vragen betreffende bouwwerkzaamheden Singelstaete

Fotobron: https://www.singelstaetebarendrecht.nl/


Barendrecht, 20 juli 2020

Betreft: vragen betreffende bouwwerkzaamheden Singelstaete

Geacht college,

Op dit moment is de sloop van het oude Rabobank gebouw in volle gang.
Ons hebben een aantal klachten bereikt aangaande bereikbaarheid en parkeren.

Onze fractie heeft de volgende vragen:

1. Het is voor mensen die slecht ter been zijn en soms gebruik maken van een rollator moeilijker om het centrum te bereiken. Zij moeten door de diverse afzettingen omlopen. Kunt u ervoor zorgen dat voor hen de bereikbaarheid van het centrum verbetert?

2. Bij de aanleunwoningen naast Borgstede zijn parkeerplaatsen afgezet dmv een hek. De parkeerdruk is er al hoog. Kunt u er voor zorgen dat deze parkeerplaatsen weer beschikbaar komen voor de bewoners. Zo niet, waarom niet?

3. Ter hoogte van het wandelpad vanaf Borgstede naar de Binnenlandsebaan staat een aantal meter naar rechts een bord met de mededeling dat voetgangers via overzijde verder moeten, dit in verband met de werkzaamheden t.b.v. Singelstaete. Dit is geen logische plek omdat er daar geen mogelijkheid is tot oversteken en daarom tot gevaarlijke situaties zou kunnen leiden. Kunt u dit bord op een meer logische plek zetten, bijvoorbeeld richting het zebrapad in oostelijke richting?

4. Waarom is het noodzakelijk om het voetpad aan de noordkant van de Binnenlandsebaan vanaf de Maasstraat in oostelijke richting deels te gebruiken voor de bouwwerkzaamheden?

Om e.e.a. te verduidelijken zijn een aantal foto’s in de bijlage bijgevoegd.

De fractie van Echt voor Barendrecht verwacht een snelle actie en wacht uw antwoord af.

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Els Schaap-Holsheimer

Bijlage: foto impressie


Share this: