Vragen aan het College over verkoopproces Singelstaete

Fotobron: https://www.singelstaetebarendrecht.nl/


Barendrecht, 6 maart 2020

Vragen aan het College over verkoopproces Singelstaete

Geacht college,
Aan de Windsingel in Barendrecht worden op de voormalige “Rabo locatie” 26 luxe appartementen ontwikkeld. Inmiddels is de volgende fase in het verkoop proces bereikt: de daadwerkelijke verkoop van de appartementen.
1. Is het college van B&W bekend met het verkoopproces van Singelstaete op de oude Rabobank locatie en heeft het college kennis genomen van het inschrijfformulier op https://www.singelstaetebarendrecht.nl/assets/files/inschrijfformuliermetbegeleidendebrief.pdf

2. Wat is de mening van het college van B&W dat aan potentiële kopers wordt gevraagd om hun “surplus” kenbaar te maken? Dit is de de mogelijkheid om naast de koopsom een extra bedrag te bieden. Het ingevulde bedrag (surplus) zal bij de koopsom worden opgeteld. In hoeverre vind het college dat een wenselijke ontwikkeling?

3. In hoeverre past een “surplus”-wijze van verkoop binnen de tussen gemeente en ontwikkelaar gemaakte afspraken tot op heden?

4. Hoe vaak en op welke momenten van het ontwikkeltraject en de onderhandelingen zijn er door de ontwikkelaar argumenten gebruikt rondom “financiële haalbaarheid”, om onderhandel resultaat te bereiken? En als dat zo is, hoe beschouwt het college van B&W dat dan, in het kader van het “surplus” dat nu wordt gevraagd?

5. Is het college bereid om over deze gang van zaken de gesprekken met de ontwikkelaar te (her)openen? Zo ja, wat zal dan de insteek daarvan zijn? Het beoogde doel en resultaat?

We zien uw schriftelijke beantwoording met veel belangstelling tegemoet.
Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Met vriendelijke groet,
Lennart van der Linden
Miranda Mes – le Feber


Share this: