Vragen aan het college over de afvalinzameling


Barendrecht, 10 januari 2020

Betreft: Vragen aan het college over de afvalinzameling

Geacht college,

Nieuwe afvalstoffenverordening
Sinds enige tijd ligt de nieuwe afvalstoffenverordening ter inzage op het gemeentehuis. Inwoners kunnen deze afvalstoffenverordening daar komen inzien en vervolgens zijn of haar zienswijze daar opgeven. Naar aanleiding daarvan heeft de fractie van EVB de navolgende vraag.

Vraag:
65. Deelt het College de mening van de fractie van EVB dat het niet meer van deze tijd is dat men zich op het gemeentehuis moet vervoegen om inzage te krijgen in een nieuwe verordening in plaats van dat deze verordening op de website van de gemeente wordt geplaatst? Zo ja, wilt u de nieuwe verordeningen die ter inzage worden gelegd voortaan ook op de website van de gemeente plaatsen? Zo nee, wat zijn daarvoor uw argumenten?

Uitdelen van bekeuringen
Bij de invoering van het nieuwe afvalbeleid is toegezegd dat er in het beginstadium zeer terughoudend zou worden opgetreden met het verstrekken van bekeuringen en dat vooralsnog vooral middels het geven van waarschuwingen inwoners tot het gewenste gedrag zouden worden bewogen. EVB heeft vernomen dat ondanks dat er reeds bekeuringen worden uitgereikt. Dat leidt tot de navolgende vragen.

66. Is dat juist en hoeveel boetes zijn na de invoering van het nieuwe afvalsysteem al uitgereikt?

67. Acht het College het gezien de chaotisch situatie die is ontstaan na de invoering van het nieuwe afvalsysteem juist nu al boetes in plaats van waarschuwingen uit te delen? Of kan het College begrip opbrengen voor het standpunt van veel bewoners dat niet de bewoners, maar de gemeente een bekeuring verdient gezien de wijze waarop het nieuwe afvalsysteem is ingevoerd?

We zien uw schriftelijke beantwoording met veel belangstelling tegemoet.

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,
Met vriendelijke groet,
Dirk Vermaat
Miranda Mes – le Feber


Share this: