Vragen aan het college over de afval inzameling


Barendrecht, 27 februari 2020

Betreft: Vragen aan het college over de afval inzameling

Geacht college,
Het nieuwe afvalbeleid is nu 2 maanden van kracht en nog steeds zijn zaken niet goed geregeld. Een van de gevolgen van het nieuwe beleid is dat de maandelijkse ophaalrondes voor oud papier zijn gestopt en ook de takkenrondes worden, op kennelijk 2 keer per jaar na, niet meer uitgevoerd. Met name bewoners van de wijk Buitenoord, aan de Van Pallandtvliet en bewoners van appartementencomplexen ondervinden hiervan veel last. In de Schakel van 20 februari lazen wij dat NV BAR-Afvalbeheer “in kaart brengt waar extra voorzieningen nodig zijn” maar concrete data staan daar niet bij. Daarom heeft de fractie van Echt voor Barendrecht de navolgende vragen.

Buitenoord
In Buitenoord staan GFT cocons en in de hele wijk is slechts 1 papiercontainer aanwezig. De GFT cocons zijn te klein voor tuinafval. Tuinafval past simpelweg niet door de opening die ook nog eens veel te hoog zit. Diverse foto’s die wij hebben ontvangen bewijzen dit. In Buitenoord hebben vele bewoners groene tuinen. Zij kunnen hun tuinafval nu alleen kwijt wanneer ze het zelf naar het Afval Aanbiedstation brengen of toch in de ondergrondse container voor restafval gooien. In de afvalstoffenverordening van de gemeente Barendrecht staat het volgende opgenomen: ”Tuinafval en grof tuinafval wordt ten minste een maal per 2 weken afzonderlijk bij of nabij elk perceel ingezameld.” Aan deze verplichting wordt in de wijk Buitenoord nu niet voldaan.

71. Waarom is er nu nog steeds geen oplossing voor tuinafval in de wijk Buitenoord? Het is simpelweg verplicht volgens de afvalstoffen verordening.

72. Het tuinseizoen staat te beginnen. Hoe gaat u aan de verplichting uit de afvalstoffenverordening voldoen en ervoor zorgen dat ook de bewoners van Buitenoord hun tuinafval dicht bij huis gescheiden kunnen aanbieden?

73. Overweegt u het opnieuw instellen van takkenrondes voor de wijk Buitenoord en alle andere straten waar dezelfde problematiek met GFT cocons speelt, waarbij tuinafval en grof tuinafval eens per 2 weken apart wordt opgehaald? Zo ja, per ingang van wanneer? Zo nee, waarop baseert u dat u mag afwijken van de verordening?

Appartementencomplexen
Bij diverse appartementencomplexen, bijvoorbeeld aan de Berlagedreef en de Concertweg zijn in de nabijheid geen ondergrondse papiercontainers. Bewoners hebben nu geen gelegenheid meer om hun papier dicht bij huis gescheiden aan te bieden en moeten het met de auto wegbrengen. Vooral voor veel oudere bewoners is dat geen optie. Gevolg: veel oud papier belandt in de ondergrondse containers. Ook bewoners van appartementencomplexen hebben op de begane grond vaak tuinen en dus ook tuinafval. Ook voor hen geldt dat zij dit niet in de groene GFT cocons kwijt kunnen.

74. Wanneer komen er extra papiercontainers nabij appartementen complexen? Graag een concrete datum en een concreet overzicht.

75. Hoe wordt het scheiden van papier tot die tijd geregeld?

76. Komt er een voorziening voor tuinafval voor bewoners van appartementencomplexen, anders dan de GFT cocon?

77. Hoe kan het dat de NV BAR-Afvalbeheer nu nog steeds bezig is met het in kaart brengen van plaatsen waar extra voorzieningen nodig zijn? Dat had toch al lang duidelijk moeten zijn? Dit plan is immers reeds in april 2019 goedgekeurd.

78. Is het college het met ons eens dat wanneer er nieuw afvalbeleid ingevoerd wordt, in ieder geval de inzamel voorzieningen voor bewoners op orde moeten zijn? Hoe kijkt zij er tegen aan dat nu, 2 maanden na invoering, die voorzieningen nog steeds niet op orde zijn? Graag een uitgebreid antwoord hierop.

We zien uw schriftelijke beantwoording met veel belangstelling tegemoet.
Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,
Met vriendelijke groet,
Miranda Mes – le Feber


Share this: