Vraag m.b.t. gebruik footprintcalculator

Barendrecht, 25 januari 2019

Betreft: Footprintcalculator

Beste griffie,

Bij de meest recente vergadering van commissie samenleving heb ik wethouder Schaap gewezen op het bestaan van het navolgende digitale hulpmiddel: https://www.footprintcalculator.org/.

Zou u dit hulpmiddel aan het college willen doorgeleiden, met een aanvullend verzoek om z.s.m. terug te koppelen of en op welke wijze dit digitale hulpmiddel meegenomen wordt in beleid t.a.v. biodiversiteit en volksgezondheid, met het oog op bewustwording en educatie?

Met vriendelijke groet,

Richard Carlebur


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college

Share this: