Vraag m.b.t. campagne Orange the world

Barendrecht, 2 oktober 2019

Betreft: Ingekomen brief nr 113775 Orange the world

Geacht college,

Naar aanleiding van de ingekomen brief gericht aan de burgemeester, leden van het college en raadsleden (RIS nr. 113775 op 20 september jl) van UN WomenNederland, Orange the World, Zonta Nederland en de Unie van Soroptimistclub met het verzoek om mee te werken aan de campagne Orange the World, een campagne tegen geweld tegen vrouwen in de wereld, vraagt Echt voor Barendrecht om aan deze concrete vraag invulling te geven.

UN WomenNederland, Orange the World, Zonta Nederland en de Unie van Soroptimistclub vragen de gemeente Barendrecht om een gebouw of object in Barendrecht op 25 november 2019 oranje te kleuren en om via de sociale media en lokale pers, in de periode van 25 november tot 10 december 2019, aandacht te besteden aan de strijd tegen geweld tegen vrouwen.

Op dit moment zijn er al meer dan 40 gemeenten die toezeggingen gedaan hebben om onder andere een gebouw cq object oranje te kleuren. Sommige gemeente waaronder Rotterdam kleurt al een aantal jaar de Erasmusbrug oranje.
Dit jaar zullen ook de ministers Ingrid van Engelshoven en Sigrid Kaag een bijdrage leveren rond de Orange the World campagne.

Echt voor Barendrecht vraagt namens deze organisatie om aan deze oproep invulling te geven en stil te staan bij de campagne. Helaas is het anno 2019 nog steeds nodig om campagne te voeren tegen geweld tegen vrouwen. Geweld tegen vrouwen gebeurt niet alleen in andere landen maar ook hier in Barendrecht.

Het is belangrijk om geweld tegen vrouwen te bestrijden ook in Barendrecht.

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Cicilia Rijsdijk
Namens de fractie van Echt voor Barendrecht


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college

Share this: