Voorstel voor betere samenwerking tussen gemeente en huisartsen

In Barendrecht is er al langer een tekort aan huisartsen. Daardoor staan veel Barendrechters ingeschreven bij een huisarts in een andere gemeente: 93% van de Barendrechtse huisartsen neemt geen nieuwe patiënten aan. Dit terwijl veel Barendrechters behoefte hebben aan een huisarts in Barendrecht.

De huisartsen hebben aangegeven gerichte samenwerking met de gemeente te missen. Dit is een obstakel wanneer een bestaande huisarts eventueel wil uitbreiden of wanneer nieuwe huisartsen zich in Barendrecht willen vestigen. Ons raadslid Richard Carlebur heeft daarom tijdens de gemeenteraadsvergadering van 21 december een voorstel gedaan om deze samenwerking te verbeteren.

Richard Carlebur: “Met dit voorstel zetten we toekomstgericht in op een veelomvattend plan om de positie van de huisartsenzorg in Barendrecht te versterken. Een huisarts die dichtbij is gevestigd redt namelijk niet alleen levens bij spoedgevallen maar versterkt het gevoel van onderling vertrouwen binnen de wijk.”

Het voorstel werd unaniem door de gemeenteraad unaniem aangenomen.

Bekijk hier ons aangenomen voorstel (motie):

Motie-‘Doktersrecept-Zo-veel-als-nodig-is-q.s.

Share this: