Voorjaarsnota 2021: veel problemen, weinig oplossingen

De voorjaarsnota 2021 toont veel problemen en weinig oplossingen. Zo vat Echt voor Barendrecht (EVB) de financiële vooruitblik voor 2021-2024 samen. De gemeente Barendrecht duikt verder in de rode cijfers en stevent af op een financieel tekort van €3 miljoen per jaar. Er worden door het college van B&W geen voorstellen gedaan hoe dat moet worden opgelost.

Het college meldt dat als de gemeente niet ingrijpt, dit tekort kan oplopen tot zelfs €5 miljoen per jaar. Hoe moet worden ingegrepen, is onbekend. Dat er meer onzekerheid is als gevolg van Corona, is begrijpelijk. Een gedetailleerd meerjarenoverzicht ontbreekt, in tegenstelling tot voorgaande jaren. Terwijl juist nu het moeilijk wordt, goed inzicht extra belangrijk is.

Het college van B&W stelt de gemeenteraad slechts een aantal denkrichtingen voor. Over sommige is EVB positief. Zoals de inzet op het behoud van maatschappelijke voorzieningen en het zoeken naar besparingen in de bedrijfsvoering. Over andere voorstellen niet. Zoals het verhogen van belastingen en heffingen boven inflatie. EVB gaf daarvan eerder al aan dat zolang het college niet snijdt in eigen vlees (6 wethouders), extra belastingverhogingen voor burgers en bedrijven onacceptabel zijn.

De gemeenteraad behandelt de voorjaarsnota op 22 juni en 7 juli.

Share this: