Vervolgvragen Orange the World

Barendrecht, 20 november 2019

Betreft: vervolgvragen Orange the World

Geacht college,

Met verwijzing naar uw brief van 16 oktober 2019 met als onderwerp Orange the World heeft de fractie van Echt voor Barendrecht nog twee vervolgvragen:

1. Kunt u aangeven welk gebouw c.q. gebouwen oranje uitgelicht zullen worden op 25 november 2019?
2. Op het overzicht van de organisatie UN Women nationaal comité Nederland komt Barendrecht (nog) niet voor. Heeft uw organisatie Barendrecht aangemeld als deelnemende plaats?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Cicilia Rijsdijk
Namens de fractie van Echt voor Barendrecht


Klik hier voor de beantwoording vanuit het college

Share this: