Vervolgvragen op beantwoording raadsvragen handhaving, terugvordering en verhaal


Barendrecht, 5 juni 2020

Betreft: Vervolgvragen op beantwoording raadsvragen handhaving, terugvordering en verhaal

Geacht college,

In uw beantwoording van 3 juni jl. (kenmerk 173893) op onze vragen van 26 mei jl. geeft u aan niet bekend te zijn met het bedrag van 1.6 miljoen euro waarover onze fractie eerder vragen heeft gesteld. Dat bevreemdt ons zeer, immers uw wethouder Roopram heeft in de beantwoording van onze vragen van 1 december 2018 en in de destijds bijgevoegde bijlage exact uiteen gezet hoe dit bedrag is opgebouwd. Hier hebben wij in onze vragen van 26 mei jl. ook naar verwezen. Verder heeft de wethouder in die betreffende beantwoording aangegeven dat juridisch gezien het gehele bedrag terug te vorderen is. Deze brief moet voor u toch eenvoudig te achterhalen zijn.
Het betreft een substantieel bedrag en Echt voor Barendrecht is van mening dat, zeker gezien de huidige financiële situatie van onze gemeente, daar heel zorgvuldig mee om gegaan dient te worden.

Onze fractie begrijpt dat het op dit moment lastig is om intensief te handhaven, maar dit traject loopt vanaf begin 2019 toen het COVID-19 virus nog geen rol speelde. Daarnaast zijn er vast creatieve mogelijkheden om onderzoeksmethoden op een alternatieve manier uit te voeren.

De fractie van Echt voor Barendrecht heeft de volgende vragen:

1. Waarom is het college niet op de hoogte van het eerder genoemde bedrag van 1.6 miljoen euro aan openstaande debiteuren? Graag een heldere uitleg.
2. Er vanuit gaande dat u de antwoordbrief d.d. 1 december 2018 heeft gevonden, kunt u aangeven hoe op dit moment de stand van zaken is met betrekking tot de terugvordering?
3. Wat is de reden dat het meer dan een jaar heeft geduurd om de de interne processen in kaart te brengen en de handhaving te intensiveren?

Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Nicoline Blankenstein- van Heugten en Els Schaap-Holsheimer


Share this: