Vervolgvragen geluidsnormen en windturbines

En klik hier voor de bijlage


Barendrecht, 20-07-2020

Betreft: Vervolgvragen geluidsnormen en windturbines

Geacht college,

Op 16 juni 2020 stelde ik namens mijn fractie vragen over WHO-richtlijnen omgevingsgeluid in relatie tot windturbines. De richtlijnen zijn overgenomen door het RIVM. Het betreffende RIVM-rapport gaat niet enkel over geluidshinder en windturbines, maar ook over geluidshinder en diverse vormen van verkeer en de gevolgen daarvan op woningbouw. Op 17-07-2018 werd bekend dat nieuwe geluidsnormen de woningbouw stil dreigen te leggen.

Namens mijn fractie wil ik de volgende vragen indienen:
1. Wat betekent dit nieuws volgens u voor de bouw van windturbines? Verwacht u vertraging? Om hoeveel vertraging zou dit dan gaan? Graag met toelichting.

2. In welke mate verwacht u dat er door de nieuwe geluidsnormen de locaties Vaanplein, BT-Oost en Nieuw Reijerwaard mogelijk het stempel ‘slecht leefklimaat’ of zelfs ‘zeer slecht leefklimaat’ kunnen krijgen?

3. In hoeverre is de realisatie van een windmolen op BT-Oost, rekening houdend met de strengere aanbevolen geluidsnormen van het RIVM, een belemmering voor de ontwikkeling van “De Stationstuinen” als versnellingslocatie voor grootschalige nieuwbouw van woningen in Barendrecht? Aanvullend, hoe verhouden de strengere aanbevolen geluidsnormen zich ten opzichte van windturbines en nieuwbouw in Nieuw Reijerwaard?

4. Vanaf 2022 wordt de geluidsbelasting op een andere manier berekend. Hoe ziet het traject van het college voor het plaatsen van windturbines er tot 2022 uit en wat veranderd er na 2022 als er voor die tijd geen windturbines geplaatst zijn?

We zien uw schriftelijke beantwoording met interesse tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Richard Carlebur


En klik hier voor de bijlage

Share this: