Politieke verspillingsmeter Barendrecht 2018-2022

LET OP: Echt voor Barendrecht is niet verantwoordelijk voor de lengte waarop u binnen deze pagina naar beneden moet scrollen, deze is namelijk afhankelijk van de hoeveelheid geld die het monsterverbond in de periode 2018-2022 verspild heeft!

EVB is na een bizarre politieke klucht na de verkiezingen (14 zetels) in 2018 buitengesloten van collegeverantwoordelijkheid.

Alsof de gang van zaken nog niet bizar genoeg was, besloot het nieuwe monsterverbond, bestaande uit CDA, SGP/CU, VVD, PvdA, GroenLinks en D66 (15 zetels) direct tot uitbreiding van het aantal wethouders van 4 naar 6. Op kosten van u, de belastingbetaler.

Tijdens de eerste raadsvergaderingen bleek verder dat het nieuwe gemeentebestuur er weinig aan gelegen is, om terughoudend te zijn met het uitgeven van gemeenschapsgeld. Er wordt uitbundig met de portemonnee van de belastingbetaler gewapperd. Een tekort dreigt.

EVB deed een aantal concrete voorstellen die direct geld besparen. Helaas werden deze niet gesteund. Gemiste kans en geldverspilling!

Daarom houdt EVB voor de periode 2018-2022 de Barendrechtse verspillingsmeter bij.  Een overzicht met onnodige uitgaven. Belastinggeld van Barendrechtse inwoners, dat beter niet (of tenminste anders) besteed had moeten worden.

Hieronder de toelichting bij de verspillingsmeter:

€ 3.246.500 Totale verspilling 2018-2022
Verspilling 2018-2022: € 412.000
Betreft: Uitbreiding klantcontact center
Bron:  Zie hier, post 45 bladzijde 8 en 17
Toelichting:
De BAR-organisatie constateert enerzijds dat binnen afzienbare tijd het aantal klantcontacten aan de balie gaat afnemen, omdat paspoorten en rijbewijzen tegenwoordig 10 jaar geldig zijn. Anderzijds vraagt men EXTRA geld voor bezetting. Ruim € 100.000 per JAAR.  Dat is tegenstrijdig en ondoelmatig. In iedere zakelijke onderneming zou dit ondenkbaar zijn, maar bij de overheid kan het. Wij stelden voor dit te schrappen. Het monsterverbond tekende wederom bij het verkeerde kruisje. Ze geven het lekker uit. Zonde.
Verspilling 2018-2022: € 245.500
Betreft: Beveiligers met receptietaken
Bron:  Zie hier, post 44 bladzijde 8 en 17
Toelichting:
De BAR-organisatie vraagt € 49.000 per jaar om de gehele ochtend, middag en avond beveiligers bij de Barendrechtse receptie te zetten, naast een reguliere baliemedewerker. Onder het mom van ‘ze kunnen ook receptietaken uitvoeren’. Werkelijk? Waarom dan extra geld en niet budget neutraal? Of omscholing van receptiemedewerkers? Ieder bedrijf had dit anders gedaan. Niet de overheid dus. En de coalitie blijkt niet in staat daar paal en perk aan te stellen. Overdreven, onnodig en duur. Wij hebben  dus betoogd en voorgesteld dit te schrappen.
Verspilling 2018-2022: € 135.000
Betreft: Wanbestuur Kijk op Welzijn
Bron:  Zie hier, post 54 bladzijde 8 en 18/19
Toelichting:
Door slechte onderlinge communicatie en onduidelijke afspraken, dreigde bij welzijnsorganisatie Kijk op Welzijn een incidenteel financieel tekort. Ditmaal van ca. € 135.000. Dat was de tweede keer in korte tijd. Kort daarvoor was de gemeente Barendrecht de kwakkelende partner al bijgesprongen door subsidie vooruit te betalen. De directeur vertrok ondertussen en een interim-manager neemt nu waar. Alle reden om het evaluatierapport dat beschikbaar is, eens politiek te bediscussiëren en de Raad van Toezicht over de gang van zaken aan de tand te voelen. Niet wat deze coalitie betreft. Zij tekende liever direct bij het kruisje.  Liever geen ‘gedoe’. Slap.
Datum:  Juli 2018
Verspilling 2018-2022: € 1.024.000
Betreft: Consultancy kosten BAR sociaal domein
Bron:  Zie hier, post 42 bladzijde 8 en 17
Toelichting:
Sinds 2014 beschikt Barendrecht niet meer over eigen ambtenaren. Die zijn ondergebracht in een gezamenlijk uitzendbureau voor de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk, de BAR-organisatie. In 2015 kregen gemeenten bovendien veel extra zorgtaken van het rijk. Volgens EVB kun je die zorgtaken het best zo dicht mogelijk bij inwoners organiseren met een bestuur dat daar dicht op acteert. Door de uitvoering in BAR-verband te organiseren zijn zaken daarentegen juist onnodig complex geworden. En nu moeten er flink wat consultancykosten tegen aan om de boel te “stroomlijnen”. Wij waren en zijn daar tegen. Ons alternatief was  en is om de uitvoering van deze zorgtaken terug te halen naar Barendrecht. Kleinschalig, eigen verantwoordelijkheid in plaats van gedeeld, korte lijnen, decentraal, dichtbij. Zeker bij kwetsbare groepen. Zoals het ook bedoeld was. De consultancy-impuls in BAR-verband is de verkeerde oplossing. Een lapmiddel in plaats van een kuur. Wij hebben een voorstel ingediend dit te schrappen. En we voorspellen: er volgen onherroepelijk weer meer kosten. Het is dweilen met de kraan open.
Datum:  Juni 2018
Verspilling 2018-2022: € 230.000
Betreft: Wegsturen ervaren bestuurders
Bron:  Zie hier (antwoordbrief vanuit college)
Toelichting:
Het aantreden van een nieuw 6-koppig bestuur betekende ook de aftocht van drie zittende wethouders. Daar zijn kosten aan verbonden. Onnodig. Zij wilden alle 3 graag door en dat kon ook. Twee van EVB, en één van SGP/CU. Deze laatste partij stuurde hun ervaren en betrokken zittend wethouder van 60+ weg en ruilden hem in voor een carrièrejongen van het Haagse partijbureau.
Datum:  Juni 2018 update: Augustus 2018
Verspilling 2018-2022: € 704.000     €1.200.000
Betreft: 2 extra wethouders
Bron juni 2018: 

Bron augustus 2018:

Zie hier (antwoordbrief vanuit college)

Zie hier (openbare notulen college) bladzijde 3 van 3

Toelichting juni 2018:
Het eerste concrete wapenfeit van de 6 partijen die EVB buitensloten na de verkiezingen. Iedereen een baantje. Dus twee wethouders erbij met alle ondersteuning van dien. Het politieke belang voor het algemene belang, want 6 wethouders is totaal onnodig voor een gemeente met krap 50.000 inwoners. Kosten: € 176K per jaar.

Update augustus 2018:
Inmiddels heeft het nieuwe college de berekening nog eens over gedaan en zijn de extra kosten geen € 176K, maar € 300K (!) per jaar. Men is de schaamte voorbij.

EVB: dé lokale en betrouwbare politieke partij van Barendrecht

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.