Verrast door ontwikkelingen Zuidelijk Randpark

Foto: Locatie van onderzoek naar huisvesting statushouders, vluchtelingen en spoedzoekers

Op 16 februari werd onze gemeenteraadsfractie via een brief geïnformeerd dat er onderzoek gedaan wordt naar de vestiging van statushouders, vluchtelingen en spoedzoekers in het Zuidelijk Randpark. Dinsdag kreeg de gemeenteraad een nadere toelichting van burgemeester Veldhuijzen. Na die toelichting heeft onze fractie nog veel vragen.

Fractievoorzitter Miranda Mes: ”Het wordt voor Barendrecht steeds moeilijker om een plek te vinden voor de aan onze gemeente toegewezen statushouders. De aantallen nemen toe, terwijl er steeds minder sociale huurwoningen vrij komen. Het piept en kraakt want er zijn ook veel inwoners van Barendrecht die al jaren wachten op een huurwoning in onze gemeente.”

Onze fractie kan zich voorstellen dat voor een oplossing alle mogelijkheden onderzocht moeten worden. Het onderzoek naar de vestiging van statushouders, vluchtelingen en spoedzoekers in het Zuidelijk Randpark zal kritisch worden gevolgd. Miranda Mes: “De aantallen en locatie die nu genoemd worden en de looptijd van het plan zijn voor de fractie van EVB reden tot zorg. Een oplossing moet passend zijn bij de aard en omvang van Barendrecht. Wij roepen het college op om de gemeenteraad bij het verdere proces actief te betrekken.”

Share this: